صدور مدرک معادل دیپلم*فوق دیپلم *لیسانس *فوق لیسانس *دکتری

معادل سازی سوابق شغلی و حرفه ای

 

مدرک دیپلم برای بسیاری از مشاغل به عنوان حداقل مدرک در نظر گرفته میشود. افراد می توانند با به پایان رساندن دوره دبیرستان دیپلم خود را دریافت کنند. برای رشته های فنی نیز افراد می توانند با گذراندن تعداد مشخصی واحد درسی دیپلم فنی خود را اخذ نمایند.

اشخاص میتوانند با گذراندن دوره های آموزشی و فنی و انجام تحقیقات در رشته خاصی مدرک معادل دیپلم یا مدرک کارآزمودگی در رشته مد نظر را اخذ نمایند. مدارک مهارت فنی و معادل دیپلم میتواند ورود افراد به بازارکار را تسهیل کند. افرادی که موفق به اخذ مدرک دیپلم رسمی و یا فنی خود نشده اند میتوانند از مدارک معادل برای نشان دادن مهارت علمی و فنی خود در رشته مد نظر بهره ببرند.

امکان ادامه تحصیل با مدرک معادل

دانشگاه های کشور مدارک معادل را پذیرا نیستند و تنها افرادی که در مدارس و آموزشگاه های مورد تایید آموزش و پرورش 

تحصیل کرده و مدرک دیپلم خود را دریافت کرده باشند می توانند از آن مدرک برای ورود به دانشگاه بهره ببرند

اما بسیاری از موسسات آموزشی و دانشگاه های خارج از ایران مدارک معادل را تحت شرایط خاصی میپذرند و فرد میتواند 

براحتی وارد این موسسات و دانشگاه ها شده و به تحصیل ادامه دهدبسیاری از موسسات آموزشی داخل ایران نیز مدارک 

معادل را میپذیرند

مدرک معادل فوق دیپلم-تکنسین در مهارت های تخصصی

یک تکنسین نه تنها دارای دانش در حوضه خود است بلکه دارای سطح بالایی از مهارت عملی و تخصصی در حوضه خود نیز میباشد

 مدرک معادل فوق دیپلم گواهی است که به افرادی که دارای دانش و مهارت تخصصی در حوضه خود هستند اعطا میگردد

معادل سازی مدرک برای افراد به آن معنا است که سطح دانش و مهارت آنها با توجه به شواهد و اسناد مستدل بررسی شده و

 بعد از تایید کارشناسان مربوطه مدرک معادل فوق دیپلم برای آنها صادر می گردد

مدرک معادل لیسانس  مدرک معادل کارشناسی

اخذ مدرک دانشگاهی برای خیلی از افراد یک دغدغه است و از طرفی کار و مشغله روزمره مانع آن میشود که برخی افراد با

 استعداد بتوانند در رشته تحصیلی مد نظر خود مشغول به کار شوندهمین مسئله منجره به ایجاد دانشگاه های آزاد و پردیس های

 دانشگاهی شد، تا افراد به توانند در رشته مورد علاقه خود تحصیل کننداما این دانشگاه ها هزینه های هنگفتی را به فرد تحمیل 

کرده و هر کسی توان پرداخت این هزینه ها نبوده و نمیتوانند در رشته تحصیلی مورد علاقه خود مدرک لیسانس دریافت کنند

تعداد زیاد این افراد موجب شد تا مدارک معادل جایگزین مدراک دانشگاهی برای این افراد شودمعادل سازی مهارت فنی و دانش 

فرد در رشته تحصیلی مد نظر و اعطای مدرک معادل لیسانس به این افراد مشکل مدرک را برای این افراد حل نماید

مدرک معادل فوق  لیسانس  مدرک معادل فوق لیسانس

اعتبار مدرک معادل

همانطور که گفته شد مدرک معادل براساس چهارچوب های سایت NGEDU تعیین اعتبار شده و مورد تایید آموزش و پرورش و

 یا وزارت علوم نمی باشدو به هیچ عنوان مدرک تحصیلی محسوب نمی گردداعتبار این مدارک به مستند کردن سوابق شغلی شما

 و رزومه سازی حرفه ای برای افراد میباشدتائید این مهارت ها ملزم به انجام پروژه های بسیار حرفه ای بوده که به نام خود فرد 

منتشر شده و بعنوان نمونه کار قابل استناد می باشد

بسیاری از موسسات آموزشی داخلی و دانشگاه های کشور های خارجی مدارک معادل را براساس قواعد و اصول خاصی پذیرا میباشند

http://www.ngedu.ir

02188867940

09212654725